برنامه ریزی شهری

 

 

شرکت تدبیر شهر البرز از همان سال های ابتدایی فعالیت خود،  فعالیت در حوزه تخصصی شهرسازی را در اولویت خود قرار داده است و طی 12سال فعالیت در این حوزه، طرح های بسیار متنوعی را تهیه و به تصویب رسانده است.

دپارتمان شهرسازی این شرکت تخصص ویژه ای در تهیه و تدوین سند توسعه راهبردی پنج ساله شهرداری های کشور دارد و تا کنون در این زمینه،  سند توسعه راهبردی بیش از 50 شهر کشور رادر 15 استان کشور تهیه نموده است. از سایر پروژه هایی که در قالب دپارتمان شهرسازی این مشاور صورت می پذیرد می توان به  "بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده" ،"تهیه طرح های جامع و تفصیلی"، "پروژه های محرک توسعه" و "ممیزی املاک" اشاره نمود.  دپارتمان شهرسازی شرکت تدبیرشهر البرز  همواره تلاش نموده است که با به کارگیری رویکردهای نوین در حوزه شهرسازی، ضمن بهینه سازی چارچوب مطالعات، در راستای اجرا و پیاده سازی مطالعات صورت گرفته گام بردارد.

دپارتمان شهرسازی این شرکت نسبت به شهرسازی دیدگاه ویژه ای دارد و همواره سعی می نماید در مطالعات خود از جدیدترین فرآیندهای جهانی تبعیت نماید. از این رو در مطالعات این مشاور برخلاف رویه های گذشته  برنامه ریزی شهری که صرفا در حد پیشنهاد باقی می ماند، بحث سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای پروژه ها در دستور کار قرار دارد. به گونه ای که این شرکت از یک سو همواره  زیر ساخت های و الزامات مورد نیاز را برای اجرای پروژه ها پیش بینی می نماید و از سوی دیگر ساز و کارهای ویژه  و منحصر بفردی را برای نظارت بر حسن اجرای پروژه ها در نظر دارد.همچنین از نقطه نظر این مشاور عمل برنامه ریزی شهری یک فرآیند خطی و دفعتی نیست و پروژه های شهری به صورت یکباره تولید نمی شوند بلکه فرآیندی است تدریجی و گام به گام با قابلیت بازنگری، کنترل و پایش. به همین خاطر شرکت همواره برای بازبینی مجدد پروژه ها و به روزرسانی گام های مختلف آن آمادگی داشته است و تعامل دائمی با کارفرمایان مختلف را برای این امر سرلوحه کار خود قرار داده است.

دپارتمان شهرسازی این شرکت با الگو قراردادن فرآیند ذیل که به روزترین فرایند در حوزه برنامه ریزی شهری می باشد و توسط جامعه شهرسازان آمریکا پیشنهاد گردیده است، نکات ذیل را همواره مد نظر قرار می دهد:

1-شناسایی موضوعات و گزینه های موجود بر اساس مکان، محدوده و هدف مطالعه

2-تعیین اهداف و اولویت های عملیاتی بر اساس شناخت از محدوده و منافع گروه های ذینفع

3-جمع آوری هدفمند و متناسب اطلاعات و داده ها به منظور صرفه جویی در زمان پیشبرد و حجم پروژه و نیز اجتناب از ارائه داده ها و اطلاعات غیر مفید

4-توجه سلسله مراتبی به جایگاه طرح، برنامه و پروژه در مطالعات در راستای حفظ انسجام و یکپارچگی مطالعات و نیز پیشنهاد پروژه های اجرایی بر اساس طرح ها و برنامه های کلان

0 نظر

بیان نظر

اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.