برنامه ریزی منطقه ای و گردشگری

 نگرش کلان به حوزه برنامه ریزی  علی رغم پیشرفت های ایجاد شده در سال های اخیر، از جمله مواردی است که کمتر به آن توجه شده است. حوزه مطالعات کلان توسعه ای نظیر مباحثی چون طرح های مکان یابی، طرح های ناحیه ای، طرح های توسعه و عمران ، گردشگری و .... در توسعه به عنوان یکی از ارکان زیر ساختی محسوب می شود. با توجه به شرایط و پتانسیل های متعدد کشور و گوناگونی ظرفیت های موجود توسعه در مقیاس کلان کشور، شرکت تدبیر شهر البرز با راه اندازی دپارتمان تخصصی برنامه ریزی منطقه ای و گردشگری، توان خود را برای تدوین مبانی نظری، تعریف پروژ ه های کلان توسعه ای ، شناسایی پتانسیل های مختلف توسعه،  الزامات، زیر ساخت ها و در نهایت ارائه طرح های راهبردی و عملیاتی که می تواند موجب توسعه درون زای مناطق مختلف و دور افتاده ی کشور باشد، به کار بسته است.

 ما معتقدیم برنامه‌ریزی اصولی باید دارای سه بعد اصلی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی باشد و ، توسعه اقتصادی یا اجتماعی، تنهایی، پیامدهای نامطلوبی ـ به ویژه در بروز عدم تعادل‌های منطقه‌ای در بسیاری از مناطق  جهان ـ به دنبال دارد لذا برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی باید به همراه برنامه‌ریزی فضایی صورت گیرد تا پدیده عدم تعادل فضایی بروز نکند. بنابراین، مسأله دارای اهمیت که در مطالعات این مشاور در این حوزه بدان توجه می شود،  مسأله سازماندهی فضایی اقتصاد ملی و فعالیت‌های انسانی است و  از این جهت نکاتی که مدنظر قرارمی  گیرد عبارتنداز:
۱- برنامه‌ریزی ضمن این که باید بخش‌ها و فعالیت‌ها را مدنظر داشته باشد باید فضایی بوده و آنها را در فضا سازماندهی کند.
۲- هر کشور یا منطقه‌ای که خواهان دستیابی به اهداف ویژه خود در زمینه برنامه‌ریزی است، باید سازمان و ساختار فضایی خاص خود را بنیان نهد.
۳- کشورهای در حال توسعه که از اقتصاد فضایی بسیار قطبی برخوردارند باید به نوعی ساختار فضایی خود را پایه‌گذاری کنند که بتوانند کشور محروم و فقیر خود را از ثمرات برنامه‌های توسعه بهره‌مند سازند. 

0 نظر

بیان نظر

اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.